Aanbod

Alternatieve manieren van leren en onderzoek zijn nodig om de complexe vraagstukken van deze tijd aan te pakken. Kijk hieronder naar de mogelijkheden;

Arts Based Research

Wil je weten wat er leeft en speelt bij jouw organisatie? Door theater in te zetten brengen wij dit in beeld. Wij halen door middel van creatieve werkvormen verhalen op bij de kinderen en jongeren uit het veld. Na een analyse vertalen wij de verhalen naar een voorstelling/film. Het liefst maken wij de voorstelling/film met dezelfde kinderen & jongeren uit het veld, omdat hiermee de participatie verhoogt, maar dit kunnen ook externe acteurs zijn.

Door de voorstelling/film te zien kan je nog beter aansluiten en in kaart brengen wat er nodig is.

Evalueren van een methodiek, verandering van beleid, ervaringen ophalen, een co-creatie met de doelgroep ; Wij zorgen dat de essentie naar boven komt. Durf jij straks te kijken?

Theatervoorstelling/film

Er zijn verschillende manieren van denken en doen. Er zijn verschillende manieren van leren. Theater om te ontwikkelen, zowel receptief als actief, is bij uitstek geschikt om hier een grote meerwaarde aan te geven. Het kan een bijdrage leveren aan het leren van creatieve, sociale (jong) volwassenen van de 21e eeuw.

Receptief; Mocht je theorie tot leven willen laten komen dan kunnen wij op basis van de studiehandleiding, materiaal of actualiteit een voorstelling maken. Deelnemers formuleren door het zien van de voorstelling een mening en raken met elkaar in gesprek. Wij zien theater als dé verbinding van theorie, gevoel, visie en praktijk.

Actief: Niets is meer waardevol dan leren om in de schoenen van een ander te staan. Door middel van improvisatie en rollenspellen kunnen deelnemers een ander perspectief aannemen.

Leren, groeien, onderzoeken en ontwikkelen door middel van het inzetten van theater.

Trainingsacteurs

Wij bootsen de situatie na, de deelnemers ervaren dit als fijn omdat er ruimte is om te oefenen. Een goed gesprek met een ouder, kind of puber voeren: dat kan nog best lastig zijn. Door het inzetten van onze acteurs spelen wij de situatie zo echt mogelijk na en deelnemer kan zo zijn positief leerdoel behalen.

Workshops

Wil je zelf aan de slag met arts based research? Leren de stem van het kind te betrekken in besluiten? Mogelijkheden ontdekken om jongerenparticipatie te verhogen?

  • Onderzoek, arts based research
    • Introductie en hoe kan je arts based research invoeren in jouw organisatie staan centraal.
  • Kinderen & jongeren stem geven
    • Hoe richt je een onderzoek in zodat de stem van kinderen & jongeren echt naar boven komt?
    • Wat is ethisch verantwoord?
  • Participatie door middel van onderzoek

De workshops hebben een hoog doen-gehalte. De theoretische- en creatieve werkvormen zullen elkaar afwisselen.

“Ik merkte dat ik tijdens de voorstelling veel aan het nadenken was over de impact die de​ voorstelling op mezelf had en hoeveel impact het wel niet moest hebben op jongeren die hier zelf mee te maken hebben gehad of hier nu nog mee te maken hebben” (Jan, Student HU)

“Een mooi aspect van de voorstelling is dat je duidelijk de theorie van traumaverwerking erin terug zag bij de spelers.” (Mila, student HU)

“Het theaterstuk Lavendel is één van de beste creatieve lesvormen geweest die ik in mijn lerende leven heb gezien. Het was mooi voorgegeven een duidelijke verhaal en werd met kracht bijgezet met het gebruik van jonge acteurs.” (Menno, student HU)

“Erg goede trainingsacteur, zet personage geloofwaardig neer en kon snel schakelen.” (Hanske, Docent HU)