Vol hoofd

Een kunstzinnig project om de mentale gezondheid met kinderen bespreekbaar te maken middels creativiteit.

Werken met creativiteit en kunst is gebruik maken van de niet discursieve taal. Kunst raakt niet alleen de hersenen maar de hele mens. Wij gaan naar school om te leren. Maar wij leren niet alleen in ons hoofd. Wij leren door alle zintuigen in te zetten. Als woorden de taal zijn van onze hersenen dan is kunst de taal van onze zintuigen. Kunst helpt ons te begrijpen (Lukte, 2019). Met dit project gingen we niet op zoek naar antwoorden of naar algemene oplossingen. We hebben de persoonlijke betekenisgeving aangesproken, zintuigen geprikkeld en uitgedaagd om los te komen van het gesproken en geschreven woord.

Doelstelling Volhoofd: Het zoveel mogelijk normaliseren van gevoelens en emoties i.p.v. medicaliseren of problematiseren en hiermee jongeren ondersteunen in het gewone leven. Hieronder leest u per onderdeel wat de specifieke doelstellingen zijn geweest. Dit hebben we gedaan met drie onderdelen:

1)      Inzicht theater, is een nieuwe vorm van BO!NK theater waarbij er scenes worden gespeeld die inzicht geven aan een situatie.

1)      Kunstenaar voor één dag zijn, gezamenlijk kijken naar dit thema door alle zintuigen te prikkelen en inzoomen op de persoonlijke betekenisgeving stond centraal doordat ze het eigen verhaal hebben verbeeld in een kunstwerk.

2)      Ouderavond, met oog op de pedagogische driehoek worden ouders uitgenodigd voor de expositie Volhoofd en een interactieve ouderavond.

–          Reacties op het totale project

–          ‘Ik ben heel trots op mezelf want ik heb nu echt gemaakt en gedaan wat er ook in mij gebeurt’

–          “Ik heb nog nooit gedanst, maar ik vind het zo cool dat we dit hebben gemaakt”

–          “ik ben al de hele dag hyper en niemand zegt er wat van”

–          “Het is allemaal zelf bedacht, uit ons hoofd”  (uit logboek Volhoofd, 2022)

–          “ik vond het zo goed, ik vond het zo leuk. Ook omdat er zo veel tips tussendoor werden gegeven. Tips waar je als ouder wat mee kunt, maar ook waar je als kind wat mee kan.”

–          “het is mooi dat het én op school én thuis was, juist omdat je er dan nog soms op kan terugkomen” (interview ouder, persoonlijke communicatie, 20 april 2022).

Forumtheater ”Verborgen armoede”

In Nederland groeien 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Deze kinderen en
jongeren maken zich zorgen of er wel geld is voor eten of schoolspullen, ze voelen stress bij
hun ouders, zijn zelf gespannen en kunnen zich moeilijker concentreren op school. De
aanpak van armoede onder kinderen en jongeren staat bij het Rijk en gemeenten hoog op
de agenda. Toch zien we dat het aantal kinderen en jongeren in armoede niet afneemt.
Opgroeien in armoede is meer dan het niet hebben van spullen. Het maakt dat je je als kind
minder voelt, het heeft invloed op de keuzes die je maakt in je leven en op je
toekomstperspectief

Voor de eerstejaars ecologisch pedagogiek studenten van de Hogeschool Utrecht Amersfoort speelden wij casussen uit zodat de studenten hierop konden onderzoeken, reflecteren en met een eerste advies konden komen.

De spelers, bestaande uit kinderen, jongeren en volwassenen lieten we vijf verschillende casussen met als thema verborgen armoede.