Vol hoofd

De mentale gezondheid van kinderen en jongeren staat onder druk: stress, somberheid en depressie komen in deze tijd vaker voor.

Met dit project willen wij kinderen en jongeren laagdrempelige ondersteuning bieden in het leren omgaan van gevoelens en emoties. Kinderen en jongeren betrekken in dit maatschappelijk vraagstuk door ze eigenaarschap te laten nemen in hun eigen psychische gezondheid. Hiervoor werken wij samen met stichting jongerenwerk de Schoudermantel en Muniek.

Een ingrijpende gebeurtenis zoals de coronapandemie resulteert in meer zelfreflectie (Pitstop, 2015). Zelfreflectie kan helpen in het leren omgaan van gevoelens en emoties. Reflectie is vaak een verbale uiting, waar niet alle jongeren even veel affiniteit mee hebben, niet durven. Door de reflectie middels een creatieve uiting en kunst te bekijken is het leren door te doen. Soms hoeven woorden niet eens gebruikt te worden.

In leren van kunst staat de persoonlijke betekenisgeving voorop (Potter, Lutke, 2019). Een mens onthoudt enkel dat wat hij zelf relevant vindt. Relevantie zit in het aanspreken van de eigen belevingswereld door middel van creatieve werkvormen/kunst. De jongere maakt een echte verbinding met een thema als hij het vanuit zijn eigen verhaal kan benaderen. Vanuit zijn persoonlijke vraag gaat hij een relatie aan en begint de bewustwording intern (Lutters, 2020).

Denken vanuit een ‘hoe’ vraag stimuleert kinderen en jongeren om onderdeel te worden van het maatschappelijk debat.

  • Hoe kunnen wij, de ander, jij en ik elkaar steunen in tijden van stress?
  • Hoe kunnen jongeren met psychische problemen geholpen worden?
  • Hoe kan ik zelf beter met emoties omgaan?

Met dit project staan we in onze pilot op drie basisscholen in de gemeente Bunnik.

We werken samen met de Barbaraschool (Bunnik), De Bongerd (Odijk) en De Delteykschool (Werkhoven)

Interesse in dit project voor op school, neem dan contact met ons op.

Forumtheater ”Verborgen armoede”

In Nederland groeien 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Deze kinderen en
jongeren maken zich zorgen of er wel geld is voor eten of schoolspullen, ze voelen stress bij
hun ouders, zijn zelf gespannen en kunnen zich moeilijker concentreren op school. De
aanpak van armoede onder kinderen en jongeren staat bij het Rijk en gemeenten hoog op
de agenda. Toch zien we dat het aantal kinderen en jongeren in armoede niet afneemt.
Opgroeien in armoede is meer dan het niet hebben van spullen. Het maakt dat je je als kind
minder voelt, het heeft invloed op de keuzes die je maakt in je leven en op je
toekomstperspectief

Voor de eerstejaars ecologisch pedagogiek studenten van de Hogeschool Utrecht Amersfoort speelden wij casussen uit zodat de studenten hierop konden onderzoeken, reflecteren en met een eerste advies konden komen.

De spelers, bestaande uit kinderen, jongeren en volwassenen lieten we vijf verschillende casussen met als thema verborgen armoede.