Waarom

We hopen jou meer inspiratie te bieden om (meer) te gaan werken met theater in het onderwijs en in het voeren van onderzoek.

In Arts-Based Research wordt via beeld, geluid, dans en theater ruimte gemaakt voor wat niet gezegd kan worden. Kunst, wetenschap en onderwijs ontmoeten elkaar. De complexiteit wordt niet gewist. Integendeel, verschillende stemmen en perspectieven kunnen tegelijkertijd aan bod komen.

Het doel van de BO!NK Theateracademie is om theater een grotere plek te geven in onderzoek & ontwikkeling.