Aanbod

Leren, groeien, onderzoeken en ontwikkelen door middel van het inzetten van theater.
Op basis van een gegeven thema, studiehandleiding, casus, ethisch dilemma of eigen inbreng maken wij een passend aanbod. Dit kan zijn: een voorstelling, film of het inzetten van trainingsacteurs. Hierdoor komt de theorie écht tot leven. Wij zien theater als dé verbinding van theorie, gevoel, visie en praktijk.

Lees hier​ waarom en hoe wij door het inzetten van theater meerdere leerniveaus bereiken.​

“Ik merkte dat ik tijdens de voorstelling veel aan het nadenken was over de impact die de​ voorstelling op mezelf had en hoeveel impact het wel niet moest hebben op jongeren die hier zelf mee te maken hebben gehad of hier nu nog mee te maken hebben” (Jan, Student HU)

Voorstelling / film op maat
Ieder theaterstuk dient opnieuw bekeken te worden: vraag, doel en praktijk is voor ons leidend.
We kunnen voorstellingen maken op basis van:

  • Casussen uit de praktijk
  • Thema’s uit de maatschappij of studieonderdelen
  • Studiehandleiding en/of lesmateriaal

“Een mooi aspect van de voorstelling is dat je duidelijk de theorie van traumaverwerking erin terug zag bij de spelers.” (Mila, student HU)

Voorstelling bestaand aanbod
Soms is het fijn om uit een bestaand aanbod te kunnen kiezen. Hieronder enkele mogelijkheden die als voorbeeld dienen van wat mogelijk is bij een bepaald vraagstuk.

Lavendel: seksualiteit, grenzen en groepsdruk.
Een theatervoorstelling vanuit drie perspectieven over seksualiteit. Over verlangens, gezien willen worden, over daadkracht en verwerking van gedane zaken. Valentijn 17 jaar, Chris 14 jaar en Thomas 16 jaar zoeken de grenzen op. Een misvatting heeft grote gevolgen.

Verborgen armoede
Film en / of theatervoorstelling. Een vijfluik van perspectieven over armoede, vertelt vanuit de perspectieven van vijf kinderen / jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 19 jaar.
Eén plek: een kringloopwinkel, een kledingrek. Een ontmoeting, meerdere ontmoetingen. Vergelijkingen. Flashbacks.
Welk verdriet brengt deze armoede met zich mee? Is armoede van toen anders dan die van nu? Wat betekent het om ieder dubbeltje om te moeten draaien? En ook: hoe ziet armoede in een stad eruit? Zorgt het voor stilstand of juist voor creativiteit? En heeft armoede alleen met geld te maken of speelt er veel meer?
Eerst bodem raken om hulp te zoeken, is dat omdat ze het niet willen weten, niet kunnen weten of komt er zoiets als schaamte kijken? In de opgroeifase is vooral autonomie / onafhankelijk zijn een voorwaarde, maar wat als dit niet kan omdat stress, verantwoordelijkheden of schaamte dit belemmeren.

“Het theaterstuk Lavendel is één van de beste creatieve lesvormen geweest die ik in mijn lerende leven heb gezien. Het was mooi voorgegeven een duidelijke verhaal en werd met kracht bijgezet met het gebruik van jonge acteurs.” (Menno, student HU)

Trainingsacteurs
De volwassen trainingsacteurs zijn geschoold. De jonge trainingsacteurs zijn getraind in het werken met acteertechnieken om verschillende soorten gedrag te spelen. Beiden zijn geoefend in het spelen van een rol binnen leersituaties. Denk daarbij aan rollenspellen bij een training, assessment of workshop.

“Erg goede trainingsacteur, zet personage geloofwaardig neer en kon snel schakelen.” (Hanske, Docent HU)