Vol hoofd

De mentale gezondheid van kinderen en jongeren staat onder druk: stress, somberheid en depressie komen in deze tijd vaker voor.

Met dit project willen wij kinderen en jongeren laagdrempelige ondersteuning bieden in het leren omgaan van gevoelens en emoties. Kinderen en jongeren betrekken in dit maatschappelijk vraagstuk door ze eigenaarschap te laten nemen in hun eigen psychische gezondheid. Hiervoor werken wij samen met stichting jongerenwerk de Schoudermantel en Muniek.

Een ingrijpende gebeurtenis zoals de coronapandemie resulteert in meer zelfreflectie (Pitstop, 2015). Zelfreflectie kan helpen in het leren omgaan van gevoelens en emoties. Reflectie is vaak een verbale uiting, waar niet alle jongeren even veel affiniteit mee hebben, niet durven. Door de reflectie middels een creatieve uiting en kunst te bekijken is het leren door te doen. Soms hoeven woorden niet eens gebruikt te worden.

In leren van kunst staat de persoonlijke betekenisgeving voorop (Potter, Lutke, 2019). Een mens onthoudt enkel dat wat hij zelf relevant vindt. Relevantie zit in het aanspreken van de eigen belevingswereld door middel van creatieve werkvormen/kunst. De jongere maakt een echte verbinding met een thema als hij het vanuit zijn eigen verhaal kan benaderen. Vanuit zijn persoonlijke vraag gaat hij een relatie aan en begint de bewustwording intern (Lutters, 2020).

Denken vanuit een ‘hoe’ vraag stimuleert kinderen en jongeren om onderdeel te worden van het maatschappelijk debat.

  • Hoe kunnen wij, de ander, jij en ik elkaar steunen in tijden van stress?
  • Hoe kunnen jongeren met psychische problemen geholpen worden?
  • Hoe kan ik zelf beter met emoties omgaan?