Voor wie

Docenten en professionals uit het MBO/HBO die op zoek zijn naar onderzoek en ontwikkeling. Die grote of kleine vragen ter discussie willen stellen en verder voortdurend op zoek zijn naar rijke leerervaringen voor hun studenten.

Wij bootsen de situatie na, de studenten ervaren dit als fijn omdat er ruimte is om te oefenen. Een goed gesprek met een kind of puber voeren: dat kan nog best lastig zijn. Door het inzetten van jonge acteurs spelen wij de situatie zo echt mogelijk na. Op stage ligt vaak een extra druk.  Studenten leren met ons aanbod vanuit een veilige klassensituatie.

Alternatieve manieren van leren zijn nodig om de complexe vraagstukken van deze tijd aan te pakken.

Wat mooi dat jullie een plek creëren waar jongeren met en voor volwassenen kunnen spelen, werken en leren” (Machtelijn, Docent HU)