Waarom

We hopen jou meer inspiratie te bieden om (meer) te gaan werken met theater in het onderwijs, op de werkvloer en in het voeren van onderzoek.

In Arts-Based Research wordt via beeld, geluid, dans en theater ruimte gemaakt voor wat niet gezegd kan worden. Kunst, wetenschap en onderwijs ontmoeten elkaar. De complexiteit wordt niet gewist. In tegendeel, verschillende stemmen en perspectieven kunnen tegelijkertijd aan bod komen. Wij richten ons vooral op het theater in breedste zin van het woord en formuleren ons eigen “theater gebaseerd ontwikkelen”.

Doel van de BO!NK Theateracademie is om theater een grotere plek te geven in de ontwikkeling van jezelf en die van de ander.

Theater gebaseerd ontwikkelen

Er zijn verschillende manieren van denken en doen. Verschillende manieren van leren. Theater om te ontwikkelen, zowel receptief als actief, is bij uitstek geschikt om hier een grote meerwaarde aan te geven. Het kan een bijdrage leveren aan het leren van creatieve, sociale (jong) volwassenen van de 21e eeuw.

Rijke leeractiviteit

Eén manier om aan de criteria voor een rijke leeractiviteit te voldoen is​ volgens de Taxonomie van Bloom opdrachten te hanteren die een beroep doen op zowel ‘het lagere orde denken’ als ‘het hogere orde denken’. Het verschil tussen ‘lagere orde denken’​ en ‘hogere orde denken’ is weergegeven in de Taxonomie van Bloom, waarin zes niveaus worden onderscheiden: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren.

De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar een beroep op wordt gedaan. Bij een rijke leeractiviteit zoals theater, worden meerdere kennisniveaus aangesproken:

  • Onthouden

In het theaterstuk worden theoretische concepten herkend, opgezocht en benoemd. “Ik zie dat de speler reageert op triggers zoals geur, in de theorie wordt dit aangeduid als…”

  • Begrijpen

Op basis van het theaterstuk wordt een interpretatie gegeven van de theorie. Wat deed de speler en waarom? “Wat voor verschil zag je in handeling tussen speler 1 en speler 2 en waar komt dat door?”

  • Toepassen

Met inzet van trainingsacteurs worden vaardigheden extra geoefend. Er zijn ook manieren om een nieuw einde te bedenken of te spelen met elkaar.

  • Evalueren

Nabespreken door middel van evaluatie en reflectie. Wat is er nu zichtbaar in de praktijk? Wat roept het bij je op?

  • Analyseren

Het stuk wordt filosofisch besproken en geanalyseerd met elkaar. Na de voorstelling kan er in kleine groepjes uiteen gegaan worden om het te bespreken. Visievorming en (jezelf) vragen stellen staan hier centraal. Reflecteren op de ervaring.

  • Creëren

Na afloop kan het publiek met elkaar interventies of een plan van aanpak bedenken.